СОЦИАЛНО ПОГРЕБЕНИЕ САМО ЗА 290 ЛВ
БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАСЛЕДНИЦИ!

Кремации

Кремация

urnКремация е траурен ритуал, който се състои от полагането на тялото на покойник в специално изградена пещ, наречена крематориум и изгарянето му. Останките от тялото се поставят след смъртта в урна. Урната може да бъде поставена в урнова ниша или положена в гроб, но може да бъде задържана вкъщи или праха да бъде разпръснат някъде, където е пожелал покойният приживе. Ние от траурна агенция “ Небеса“ще се погрижим за подготовка и организация за кремация.

Необходими документи за кремация:

1.  Съобщение за смърт.

2. Разрешително за кремация

3. Лична карта на починалия.

4. Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.

5. Декларация за кремация

Необходими документи за урнополагане:

1.  Квитанция за платено гробно място /урнова ниша/, където се полага урна.

2. Удостоверение за наследници за първия положен в нишата.

3. Ако сега покойникът не е пряк роднина, попълват се декларации по образец от всички наследници, че са съгласни да се извърши полагането на урна в наследствена ниша или наследствено гробно място.

Call Now Button